Jobim, J. L. (2013) “Gumbrecht: latência na história”, Gragoatá, 18(34). doi: 10.22409/gragoata.v18i34.32977.