Oliveira, C. S., Troiano, M., & Gomes, T. P. D. (2022). A multidisciplinaridade na Revista Mundo Livre. Mundo Livre: Revista Multidisciplinar, 8(1), 8-13. Recuperado de https://periodicos.uff.br/mundolivre/article/view/56252