Valêncio de Melo, Tiago. 2019. “AS PROXY-WARS DO GOLFO: OS TENSIONAMENTOS ENTRE ARÁBIA SAUDITA E IRÃ NO CONTEXTO DA PRIMAVERA ARÁBE”. O Cosmopolítico 4 (3):91-101. https://periodicos.uff.br/ocosmopolitico/article/view/53781.