Jablonski, D. (2018). O sono louco. REVISTA POIÉSIS, 15(24), 109-128. https://doi.org/10.22409/poiesis.1524.109-128