Buggilla, J., & Menna Barreto, J. (2019). Alfabeto Maldito (ensaio visual). REVISTA POIÉSIS, 20(34), 201-226. https://doi.org/10.22409/poiesis.v20i34.38721