Jablonski, Daniel. 2018. “O Sono Louco”. REVISTA POIÉSIS 15 (24):109-28. https://doi.org/10.22409/poiesis.1524.109-128.