Jablonski, D. (2018) “O sono louco”, REVISTA POIÉSIS, 15(24), p. 109-128. doi: 10.22409/poiesis.1524.109-128.