Aleph, R. (2009). SUMÁRIO. RevistAleph, (12). https://doi.org/10.22409/revistaleph.v0i12.38928