Aleph, R. (2018). Sumário. RevistAleph, (31). https://doi.org/10.22409/revistaleph.v0i31.39268