Aleph, R. (2019). Sumário. RevistAleph, 9. https://doi.org/10.22409/revistaleph.v0i0.39324