Aleph, R. (2019). Sumário. RevistAleph, (33), 7-8. https://doi.org/10.22409/revistaleph.v0i33.40182