Aleph, R. (2021). Editorial. RevistAleph, (35). https://doi.org/10.22409/revistaleph.vi35.47903