Aleph, R. (2022). SUMÁRIO. RevistAleph, 1(38). https://doi.org/10.22409/revistaleph.v1i38.53161