Aleph, R. (2022). CAPA E EXPEDIENTE. RevistAleph, (39). https://doi.org/10.22409/revistaleph.vi39.56747