Aleph, R. (2023). Capa e Expediente. RevistAleph, 1(40). https://doi.org/10.22409/revistaleph.v1i40.60631