Aleph, Revista. 2021. “Editorial”. RevistAleph, nº 35 (abril). https://doi.org/10.22409/revistaleph.vi35.47903.