Aleph, R. (2021) “Avaliadores”, RevistAleph, (36). doi: 10.22409/revistaleph.vi36.50859.