[1]
R. Aleph, “Editorial”, RevistAleph, nov. 2017.