Klein, Thais, Centro Universitário Augusto Motta, Brazil